browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Mocambique (Mocuba)

Posted by on 17 maj, 2012

Nästa destination blev Mocambique, och som vi trodde vita stränder, men Mocambique blev bara en kort visit på 4 dagar eftersom de bilder vi sett ifrån andra turister visade inga vita stränder och dessutom var konditionen på vägarna på vissa ställen så pass dålig att det kändes meningslöst att åka 200 mil fram och tillbaka på samma väg för inget speciellt. Något vi tar med oss härifrån är fattigdomen och de delar vi såg var väldigt underutvecklade.

Väg i Mocambique

Nu är vi i Malawi och mer om det i nästa inlägg.

12 Responses to Mocambique (Mocuba)